Miranda Brands met buurvrouw 900x600

Praktijkbegeleider

Er is een tekort aan ervaren Wmo-consulenten. Nieuwe consulenten zijn vaak zij-instromers die na een korte theoretische cursus in het werkveld terecht komen. Dan wordt duidelijk dat de cursus een basis is maar dat het echte leren pas in de praktijk start. Bij veel gemeenten is er geen mogelijkheid deze nieuwe consulenten zodanig te begeleiden dat zij zich snel kunnen ontwikkelen. 

In mijn rol als praktijkbegeleider Wmo is het mijn streven om deze junior-consulenten vanuit de basis op te leiden tot gedreven consulenten die met plezier hun werk doen. 

Ik combineer het opleiden eventueel met het verwerken van achterstanden in Wmo-meldingen. Dit heb ik eerder succesvol gedaan.

Zo worden ontstane achterstanden ingelopen ter ondersteuning terwijl de junior consulent een stuk verder komt in zijn of haar ontwikkeling binnen het werkgebied.

Miranda heeft bij ons als meewerkend coördinator gewerkt, waarbij zij naast het zelfstandig opvolgen van casuïstiek ook inhoudelijke sturing heeft gegeven aan twee Wmo consulenten met beperkte ervaring. Daarnaast heeft zij voor de andere collega’s als vraagbaak gediend.

Miranda is een gedreven, vakinhoudelijk sterke en flexibele collega geweest. Zij denkt graag mee over creatieve oplossingen en heeft de ervaring die nodig is om stevig in dit werk te kunnen staan.

Ronald Frederiks | Teammanager Stichting ZO!

De basis van goed consulentschap

Als Wmo-consulent kun je van grote betekenis zijn voor mens en samenleving. De basis voor goed consulentschap ligt in goede communicatie, empathisch luisteren en de ander aanvoelen.

Belangrijk is ook dat je creatief en realistisch nadenkt over oplossingen. Ook als die oplossing buiten de regelgeving van de Wmo ligt. 

Je communiceert begrijpelijk, ook als je een aanvraag afwijst. Je kijkt breed en verwijst eventueel naar voorliggende voorzieningen of naar oplossingen vanuit het eigen netwerk. Achter elke melding schuilt een uniek mens met een eigen verhaal. Dit maakt het werk voor een consulent boeiend.

Begeleiding van junior-consulenten

Je leert het vak van Wmo-consulent vooral in de praktijk. Maar hoe begeleid je een junior goed? De taak van praktijkbegeleider neem ik graag op me als gemeenten daarvoor zelf niet de tijd of vaardigheden in huis hebben. Ik help graag mee met het zoeken en screenen naar/van een geschikte kandidaat. Binnen zes maanden leren ze niet alleen een breed,  goed en plezierig gesprek te voeren bij de mensen thuis maar ook waar ze op moet letten tijdens het indiceren van de verschillende voorzieningen.  Ze hebben immers ook te maken met wet- en regelgeving. Het belangrijkst blijft dat de hulpvraag van de mensen waar ze thuiskomen voorop staat.

Waar kan ik iets in betekenen: 

  • Zoeken en screenen van een in aanleg geschikte kandidaat
  • Intensieve begeleiding met en bij het gehele proces van melding tot besluit. 

Miranda is een kordate vriendelijke praktijkopleider. Ze heeft het geduld en de vaardigheden om goed uitleg te geven. Het belangrijkste wat zij mij heeft geleerd is om nooit "de menselijke maat" uit het oog te verliezen. Door haar manier van opleiden heb ik passie ontwikkeld voor het werk als Wmo consulent.  

Esen van der Gaag
junior Wmo-consulent

Miranda is een fijne praktijkbegeleidster. Zij heeft haar kennis op een enthousiaste en empathische wijze op mij over kunnen brengen. Ik heb veel van haar mogen leren in een korte tijd. Zij is zichzelf, ruimdenkend en oplossingsgericht in haar contact met de inwoners en heeft dit aan mij overgebracht. Ik kijk terug op een fijne samenwerking waar ik veel aan heb gehad.

Fajar Korse
junior Wmo-consulent

Geef Wmo-consulenten de praktijkkennis die ze nodig hebben

Wilt u graag dat nieuwe medewerkers zich ontwikkelen tot gedreven consulenten?
Zijn er achterstanden ontstaan in het afhandelen van Wmo-meldingen?

Ik ben benieuwd naar uw uitdagingen. Andersom vertel ik meer over mijn aanpak.